Maailmankaikkeus syntyi alkuräjähdyksessä 13 720 miljoonaa vuotta sitten. Aikavaellus kuvaa maailman historiaa siten että jokainen metri vastaa miljoonaa vuotta. Tärkeiden tapahtumien ajankohdat on merkitty reitille. Jokaisesta tapahtumasta löytyy LISÄTIETOA OTSIKOSSA OLEVAA LINKKIÄ NAPSAUTTAMALLA.

kesäkuu 2015

Kuu syntyy

4 530 miljoonaa vuotta  –  4,5 kilometriä

Kuu syntyy. Todennäköisesti Marsin kokoinen kappale, Theia, törmää esimaahan. Kreikan mytologiassa Theia on Selenen eli Kuun äiti. Maan kiertoradalle lentää roisketta, josta syntyy Kuu.

Kuva: Ron Miller

(lisää…)

Maan kerrokset erottuvat

4 500 miljoonaa vuotta  – 4,5 kilometriä

Maan ydin, vaippa- ja kuorikerrokset erottuvat. Raskaammat alkuaineet painuvat alaspäin muodostaen Maan ytimen, kun taas kevyemmät jäävät paikalleen tai kohoavat.

Kuva: Mukaillen Nevetsjc | S | Wikimedia

(lisää…)

Maankuori muodostuu

4 400 miljoonaa vuotta – 4,4 kilometriä

Maa saavuttaa nykyiset mittansa. Ensimmäinen maankuori ja vanhimmat zirkonikiteet muodostuvat. Niitä löytyy Australian Yilgarn kratonin Jack Hillsin hiekkakivistä. Ilmakehässä vesihöyrynä ollut vesi sataa alas. Maan ytimen muodostuminen ja differentaatio ovat valmiit.

Kuva: Walter Myers

(lisää…)

Vanhimmat kivet

4 280 miljoonaa vuotta  – 4,3 kilometriä

Maapallon vanhimmat kivilajit syntyvät. Näitä löytyy Hudson Bayn alueelta Kanadasta. Pimeän energian antigravitaatio valtaa maailmankaikkeuden aineen gravitaatiolta eli vetovoimalta.

Kuva: Tillman | Wikimedia

(lisää…)

Meteoriittipommitus

4 000 miljoonaa vuotta  –  4 kilometriä

Maapalloon osuu paljon meteoriitteja. Jupiterin ja Saturnuksen kiertoajat tulevat yhteismitallisiksi aiheuttaen Uranuksen ja Neptunuksen ratojen vaihtumisen. Aurinkokunnan sisäosissa on paljon komeettoja. Valtava määrä kappaleita osuu Maahan ja tuhoaa suurimman osan Maan pinnasta. Jos Maahan on jo syntynyt elämää, se tuhoutuu. Kuun suuret kraaterit syntyvät.

Kuva: Ron Miller

(lisää…)

Elämä syntyy

4 000 miljoonaa vuotta  –  4 kilometriä


Elämän alkuperästä ei ole yhtä yleisesti hyväksyttyä teoriaa, vaan lukuisia keskenään ristiriitaisia hypoteesejä. Edes ajankohtaa ei tunneta tarkasti. Pääpiirteissään elämän synty lienee kuitenkin edennyt seuraavasti: Ensin ei-elollinen kemia tuottaa elämän rakennusaineita, sitten näistä molekyyleistä rakentuu sopivissa olosuhteissa itseään kopioivia RNA-ketjuja ja muita biologisia polymeerejä ja lopulta ensimmäiset elolliset solut rakentuvat näistä biomolekyyleistä. Hypoteesit ovat kuitenkin erimielisiä missä järjestyksessä ja miten eri elolliset rakenteet ja prosessit kehittyivät.

Kuvat: ÓðinnNOOA | Wikimedia

(lisää…)

Elämän ensimerkit

3 800 miljoonaa vuotta  –  3,8 kilometriä

Valtamerissä saattaa olla jo elämää. Vanhimmista sedimenttikallioista Grönlannin Isuassa on löytynyt jäänteitä meren pohjalle mahdollisesti laskeutuneista solukasaumista. Täyttä varmuutta näiden hiilihippusten eloperäisyydesta ei kuitenkaan ole.

Kuva:  Mojzsis et al, Nature, 1996

(lisää…)

Monimuotoiset mikrobit

3 500 miljoonaa vuotta – 3,5 kilometriä

Monilajisia mikrobikasvustoja esiintyy sekä merissä että kallioperässä. Niiden fossiileita löytyy nykyisin Etelä-Afrikasta ja Australiasta. Osa eliöistä osaa jo yhteyttää, mutta kyseinen reaktio ei vielä tuota happea. Pudasjärven Siuruan trondhjemiittinen gneissi, Euroopan vanhin alue, muodostuu.

Kuva: Walter Myers

(lisää…)

Yhteyttäminen

3 000 miljoonaa vuotta  –  3 kilometriä

Happea tuottava yhteyttäminen (fotosynteesi) on käynnistymässä, mutta happi sitoutuu mineraaleihin ja meriveteen. Mantereet liikkuvat yhteen muodostaen Ur-supermantereen.

Kuva:  Y. Tsukii | Protist Information Server

(lisää…)

Karjalan kallioperä

2 700 miljoonaa vuotta – 2,7 kilometriä

Suurin osa Pohjois- ja Itä-Suomen kallioperästä muodostuu. Laattatektoniikka liikuttaa mantereet yhteen, minkä tuloksena syntyy Kenorland-supermanner. Kenorland hajoaa 2 500 miljoonaa vuotta sitten.

Kuva: Mukaillen Geologia.fi | Geophysics, Uppsala University

(lisää…)