Nyt  –  Tässä

Ihminen vaikuttaa maapallon ilmastoon. Eliöiden genomeita pystytään hallitusti muokkaamaan. Ihmisen suhde luonnonvalintaan on muuttunut. Informaatioteknologia muuttaa yhteiskuntaa kaikkialla maailmassa. Maan kokoisia planeettoja on havaittu elämän vyöhykkeellä muiden tähtien ympärillä.

Kuva: NOAA Climate.gov | Emily Greenhalgh | Marcott et al, Science, 2013

Ilmaston lämpeneminen ja kasvihuoneilmiö
Maapallon ilmakehän lämpötila on noussut 1900-luvulla 0,6 – 0,9 oC. Tämä kuulostaa vähältä, mutta jo muutaman asteen nousulla voi olla suuria vaikutuksia ekosysteemeihin, merenpinnan tasoon, sääilmiöihin ja sitä kautta myös yhteiskuntaan. Esimerkiksi liitukauden lopulla maapallon keskilämpötila oli n. 5 oC astetta korkeampi ja Eurooppa oli suurelta osin meren peitossa. Tutkijoiden yleinen käsitys on, että lämpötilan muutos johtuu pääasiassa ihmisten aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus onkin noussut esiteollisen ajan 280 ppm:stä nykyiseen 400 ppm:ään ja todennäköisesti jatkaa kasvuaan fossiilisten polttoaineiden käytön ja maankäytön muutosten seurauksena. Lisäksi ilmaston lämpenemistä voivat merkittävästi nopeuttaa erilaiset positiiviset palautekytkennät, kuten metaanihydraattien vapautuminen ilmakehään lämpimässä.

Kasvihuonekaasut, kuten hiilidioksidi, metaani ja vesihöyry, nostavat ilmakehän lämpötilaa, koska ne päästävät hyvin lävitseen auringosta tulevan säteilyn, mutta imevät huomattavan osan planeetasta heijastuneesta lämpösäteilystä. Tämä on välttämätöntä planeettamme elinkelpoisuudelle: Ilman kasvihuonekaasuja maapallo olisi erittäin kylmä, eikä täällä olisi juurikaan nestemäistä vettä. Ongelma ei siis ole kasvihuoneilmiö sinänsä, vaan kasvihuonekaasupitoisuuksien äkillinen kasvu.

Maapallon historiassa on lukuisia aiempia esimerkkejä kasvihuonekaasujen aiheuttamista muutoksista maapallon ilmastoon, kuten Permikauden lopun massasukupuutto tai Huroninen superjääkausi. Vaikka varhaisen maan kasvihuonekaasupitoisuudet olivat erittäin korkeita, oli myös auringon säteilyteho selvästi nykyistä alhaisempi, joten jääpalloplaneettavaiheet ovat olleet mahdollisia. Voidaan ajatella, että maapallon ilmasto vaihtelee kasvihuone- ja jääkausitilojen välillä. Enimmäkseen maapallo on ollut kasvihuonetilassa, jolloin lämpötilat ovat korkeita, napajäätiköitä ei ole lainkaan ja merenpinta on tyypillisesti n. 100 m nykyistä korkeammalla. Vaihdos tilasta toiseen on kuitenkin usein aiheuttanut massasukupuuttoja ja kannattaakin pohtia, miten hyvin sivilisaatiomme selviäisi tällaisesta siirtymästä.

http://humoncomics.com/mother-gaia

Lue lisää: Elävä maailmankaikkeus: astrobiologinen manifesti