20 000 vuotta – 2 senttimetriä

Koko Suomea peittää Skandinavian mannerjäätikkö, jonka eteläreuna ulottuu Pohjois-Saksaan. Lounais-Suomen kallioperä painuu noin 2 km paksun jään painon alla.

Kuva: Glacier Hub | NASA

Pleistoseeniepookin lopulla noin 20 000 vuotta sitten mannerjäätikkö oli Skandinaviassa laajimmillaan ja sen eteläreuna ulottui Saksan pohjoisosiin saakka. Elettiin kauden kylmintä vaihetta ja valtamerien pinnat olivat laajojen jäätiköiden vuoksi peräti 130–150 metriä matalammalla kuin nykyisin.

 

© Christopher R. Scotese https://www.academia.edu/11082185/Atlas_of_Neogene_Paleogeographic_Maps: Map 2

Viimeisimmän jääkauden maksimi. Kuva: Christopher R. Scotese