60 000 vuotta – 6 senttimetriä

Jäätiköt kasvavat ja sitovat paljon vettä. Valtamerten pinta laskee ja Punainenmeri kuivuu. Nykyihminen siirtyy Afrikasta Eurooppaan. Taivaan tähtikuviot ovat tunnistettavissa nykyisiksi.

Kuva: NordNordWest | Wikimedia

Maapallon ilmasto oli kylmä, jäätiköt laajenivat ja sitoivat paljon vettä. Mannerjäätikkö peitti laajalti Fennoskandiaa. Merien pintojen laskiessa myös Punainen meri kaventui. Nykyihmisen arvellaan ylittäneen Punaisen meren tuolloin ja lähteneen Afrikasta siirtyen Euroopan mantereelle ja muualle. Australian monien pussieläinten sekä suuren, lentokyvyttömän linnun, Genyornis newtonin, sukupuutot on yhdistetty ihmisen saapumiseen mantereelle. Sukupuuttojen taustalla oli ilmaston muutoksen ohella epäilemättä myös ihmisen vaikutus. Ihmiset tunnistivat taivaan tähtikuviot jo tuolloin nykyisenkaltaisiksi.