12 610 miljoonaa vuotta  –  12,6 kilometriä

Suurissa ensimmäisen ja toisen sukupolven tähdissä syntyy elämän raaka-aineita: hiiltä, ja veden muodostamiseen tarvittavaa happea. Pienet toisen sukupolven tähdet kehittyvät paljon hitaammin, ja niitä on edelleen kosmisessa naapurustossamme. Galaksienvälinen harva aine on ionisoitunut plasmaksi.

Kuva: Borb | Wikimedia

Alkuaineiden synty ja tuho
Alkuräjähdyksessä syntyi vain vetyä, heliumia ja hieman litiumia. Jos katsoo ympärilleen, niin maailmankaikkeudessa on paljon muutakin. Ilmassa on typpeä ja happea. Elävissä eliöissä on hapen ja vedyn lisäksi paljon hiiltä. Alkuaineita tunnetaan nykyään yli 100. Suuret ensimmäiset tähdet tuottivatkin paljon hiiltä, typpeä ja happea, ja raskaampia alkuaineita aina rautaan ja nikkeliin asti. Näitäkin raskaampia alkuaineita syntyi niiden räjähtäessä supernovina.

Toisen sukupolven, eli populaatio II-luokan tähdet, sisältävät kierrätysmateriaalina alkuaineita, joita syntyi ensimmäisen sukupolven tähdissä. Isoissa toisen sukupolven tähdissä vety fuusioituu nopeasti heliumiksi ydinreaktioissa jotka käyttävät hiiltä katalyyttinä.