1 600 miljoonaa vuotta  –  1,6 kilometriä

Valtavat vulkaaniset Rapakivi-graniittiesiintymät muodostuvat Fennoskandian alueella. Aikavaelluksen merkkikivet ovat tasarakeista Rapakiveä Taivassalosta.

Kuva: Kevin Walsh | Wikimedia

Rapakivigraniitit
1575 miljoonaa vuotta sitten alkuperältään tuntemattomaksi jäänyt lämpöpulssi aiheutti laajaa vaipan kivien sulamista. Vaipasta erottunut kuuma magma kulkeutui maankuoreen, missä sen lämpö synnytti suuren määrän graniittista magmaa. Rapakivigraniitit syntyivät tässä prosessissa. Näistä maailman mitassakin kuuluisista syväkivistä muodostuu suuri osa Suomen lounais- ja kaakkoisosien kallioperästä. Rapakivialueella voi olla useita rakenteeltaan toisistaan poikkeavia rapakivityyppejä. Vehmaan rapakivessä Taivassalon Marjuksenrannan louhoksella on viborgiittia ja Taivassalon Helsinginrannassa porfyriittistä rapakiveä.

Rapakivimagmojen käyttämät rakosysteemit toimivat myös mafisten, vaipasta peräisin olleiden magmojen kulkuväylinä. Kallioissa näkyvät tummat juonet, diabaasit, syntyivät näistä magmoista.

 

Fennoskandian kallioperä. Rapakivigraniitit on merkitty tummanvioletilla. Kuva: Mukaillen Geologia.fi ja Geophysics, Uppsala University.