34 miljoonaa vuotta – 34 metriä

Maakannas Etelämantereen ja Etelä-Amerikan välillä katkeaa. Etelämannerta kiertävä kylmä merivirta käynnistyy, ja Etelämanner alkaa jäähtyä ja jäätiköityä.

Kartta: Christopher R. Scotese

Maapallon ilmasto muuttui merkittävästi, kun maakannakset Etelämantereelta Etelä-Amerikkkaan ja Australiaan katkesivat eoseeniepookin loppupuolella. Tämä aiheutti Etelämannerta kiertävän kylmän merivirran käynnistymisen, jonka seurauksena Etelämanner alkoi jäähtyä ja jäätiköt alkoivat muodostua. Ilmasto viileni nopeasti, ja kehitys kohti nykyistä jääkausiaikaa alkoi. Samalla jäätiköt sitoivat merivesiä, mikä laski merien pintoja.

Eoseeniepookki päättyi 34 miljoonaa vuotta sitten sukupuuttoaaltoon, jo saattoi aiheutua sekä meteoriittitörmäyksistä että ilmaston kylmenemisestä. Nisäkäslajisto muuttui merkittävästi, esimerkiksi suuri osa Eurooppalaisesta lajistosta korvautui Aasialaisella lajistolla. Keski- ja korkeiden leveysasteiden sademetsät muuttuivat lehtipuumetsiksi. Ilmaston viilennyttyä puissa elävät nisäkkäät vähenivät, ja suurempien maaeläinten kannat lisääntyivät. Vallitseva ympäristö oli kasvillisuudeltaan avoimempaa kuin sademetsät, ruohokasvillisuutta ei kuitenkaan vielä esiintynyt. Suuret nisäkkäät laidunsivat avoimissa metsissä.