3 800 miljoonaa vuotta  –  3,8 kilometriä

Valtamerissä saattaa olla jo elämää. Vanhimmista sedimenttikallioista Grönlannin Isuassa on löytynyt jäänteitä meren pohjalle mahdollisesti laskeutuneista solukasaumista. Täyttä varmuutta näiden hiilihippusten eloperäisyydesta ei kuitenkaan ole.

Kuva:  Mojzsis et al, Nature, 1996