6 660 miljoonaa vuotta – 6,7 kilometriä

Maailmankaikkeuden laajeneminen kiihtyy pimeän energian vaikutuksesta.

Kuva: Ann Feild | NASA

Maailmankaikkeudessa on hyvin paljon pimeää ainetta ja pimeää energiaa. Pimeän aineen olemassaolo voidaan havaita välillisesti, sen aiheuttamien vaikutusten takia, mutta sitä ei nähdä. Myös pimeän energian vaikutukset nähdään välillisesti, mutta meillä ei ole vielä tietoa siitä, mitä pimeä energia voisi olla. Tässä kohtaa historiaa maailmankaikkeuden laajeneminen alkaa uudelleen kiihtyä pimeän energian vaikutuksesta. Maailmankaikkeudesta on nykytietämyksen mukaan 73 % pimeää energiaa, 23 % pimeää ainetta ja loput, noin 4 %, on näkyvää ainetta tai energiaa.

Maailmankaikkeus on täynnä pimeää energiaa ja materiaa. Vain 4.9 % maailmankaikkeudesta koostuu näkyvästä aineesta ja energiasta.

Maailmankaikkeus on täynnä pimeää energiaa ja ainetta. Vain 4.9 % koostuu näkyvästä aineesta ja energiasta. Kuva: Szczureq, Wikimedia