Aikavaellus-projekti

Aikavaellus-projekti toteutettiin vuosina 2010-2011 Turun yliopiston matemaattis-lounnontieteellisen tiedekunnan ja Åbo Akademin geologian ja mineralogian laitoksen yhteistyönä. Aikavaelluksen sisältöjen tuottamiseen osallistuivat asiantunijoina seuraavat tutkijat:

Kirsi Lehto, projektin johtaja, Biokemia ja elintarvikekemian laitos, Turun yliopisto

Esko Gardner, Fysiikan ja tähtitieteen laitos, Turun yliopisto

Harry Lehto, Fysiikan ja tähtitieteen laitos, Turun yliopisto

Kirsi Rajala, Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos, Turun yliopisto

Rami Rekola, Fysiikan ja tähtitieteen laitos, Turun yliopisto

Matti Räsänen, Geologian ja maantieteen laitos, Turun yliopisto

Timo Vuorisalo, Biologian laitos, Turun yliopisto

Ilari Sääksmäki, Biologian laitos, Turun yliopisto

Arto Peltola,Geologian ja maantieteen laitos, Turun yliopisto

Olav Eklund, Geologian ja mineralogian laitos, Åbo Akademi

Ari Brozinski, koordinaatori, Geologian ja mineralogian laitos, Åbo Akademi

Projektin teknisestä toteutuksesta vastasivat Kaarinan kaupunki ja Turun kaupunki sekä Palin Granit Oy. Projektia rahoittivat Varsinais-Suomen liitto,  Turku 2011 kulttuuripääkaupunki-säätiö, Jenny ja Antti Wihurin säätiö ja K.H. Renlundin säätiö.

Liity jäseneksi!

Jäsenmaksut ovat tärkeä tuki yhdistyksen toiminnalle!
Jäsenmaksun suuruus:
Normaali 10€/vuosi
Opiskelija 5€/vuosi